Dostavba VŠMU

Aká má byť škola vychádzajúcich osobností slovenského umenia a kultúry?

Autori: Juraj Palovič, Petr Strojný, Lukáš Bím, Jakub Čerešník, Eduard Krištof

VŠMU je v počte študentov najväčšou umeleckou školou na Slovensku. Verejnosti ponúka divadelné a tanečné predstavenia, filmové projekcie, koncerty študentov a pedagógov, prispieva ku kultivácii verejného priestoru a pomáha udržiavať povedomie o národnom kultúrnom výraze. Zámerom Vysokej školy múzických umení je vytvorenie nových priestorov pre potreby školy v prieluke na Svoradovej ulici. Existujúce objekty Filmovej a televíznej fakulty a Divadelnej fakulty z roku 2010 dopĺňa historická budova z konca 19. storočia, v ktorej sídli Hudobná a tanečná fakulta. Nový objekt kompletizujúci campus VŠMU v centre Bratislavy má obsahovať multifunkčnú sálu, baletnú sálu, administratívne priestory, prednáškovú miestnosť, učebne a ateliéry.

Navrhujeme budovu, ktorá by mala celý campus prepojiť, nielen doplniť. Multifunkčnú sálu orientujeme rovnobežne s ulicou, čím vytvárame komunikačný medzipriestor a možné prepojenie obidvoch susediacich objektov. Nový objekt má svoj vlastný vstup so zapusteným exteriérovým predpriestorom, ktorý vizuálne nekonkuruje vstupom do existujúcich objektov. Vstup sa využíva najmä na verejné podujatia multifunkčnej sály a ako zhromažďovací a relaxačný priestor pre študentov. Umenie študentov VŠMU by sme chceli otvoriť viac verejnosti.

Nový objekt má južnú fasádu tienenú perforovanou oponou. Vykonzolovaný objem objektu na 2.-4.np prekrýva biela lomená clona z perforovaného plechu. Abstraktná forma clony stmeluje všetky tri architektonické vrstvy campusu. Transparentná fasáda v parteri má slúžiť ako výkladná skriňa aktivít VŠMU. Jej mestské predpolie koncipujeme ako zhromažďovací priestor v dvoch výškových úrovniach s rôznou mierou intimity a zeleňou. Parter objektu je navrhnutý hlavne ako priestor pre študentov. Dostavba komplexu Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ulici by mala byť progresívnym príkladom pre ostatné vysokoškolské objekty na Slovensku.