Join our team!

Máš za sebou úspešné architektonické súťaže? Hľadáme šikovného architekta / študenta magisterského štúdia na platenú pozíciu v našom súťažnom tíme. Ak si guru v cade a sketchupe, pošli nám svoje CV + portfolio link na team@madebygro.com a staň sa súčasťou nášho tímu!

Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov:
V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zaslaním môjho životopisu súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom v rozsahu osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu vhodného kandidáta na ponúkanú pracovnú pozíciu. Osobné údaje sú chránené a spracúvané v súlade so zásadami a pravidlami uvedenými v dokumente Ochrana osobných údajov.
Mám záujem