Southbank Bratislava

Southbank competition winners: Snøhetta / Studio Egret West / gro

Víťazom architektonicko-urbanistickej súťaže na projekt s pracovným názvom Southbank sa stali svetoznáme architektonické ateliéry Snøhetta a Studio Egret West v spolupráci s lokálnym ateliérom gro architekti.

Architektonicko-urbanistická súťaž bola spustená v polovici augusta minulého roka. Z 52 súťažných návrhov do druhého kola postúpilo šesť svetoznámych architektonických zoskupení, ktoré následne svoje návrhy rozpracovali do detailnej podoby. Pri výbere víťaza odborná porota posudzovala predovšetkým nosný koncept návrhu, komplexnosť spracovania, kvalitu urbanizmu a architektúry a taktiež prácu s verejným priestorom s dôrazom na zeleň a prírodný kontext, v ktorom sa projekt nachádza.

Ateliéry realizovali oceňované projekty po celom svete. Medzi najznámejšie projekty nórskeho ateliéru Snøhetta patrí budova opery a baletu v Osle, budova francúzskeho denníka Le Monde, či prírodný pavilón na pozorovanie sobov. Ateliér sa vyznačuje okrem iného aj citlivou prácou s prírodným kontextom a jeho presahom do urbanizmu a architektúry. Londýnske Studio Egret West je známe predovšetkým vďaka mestským projektom v Británii, pri ktorých kládli dôraz na placemaking / tvorbu živých verejných priestorov.

Víťazný návrh bude odprezentovaný odbornej verejnosti už začiatkom apríla a následne predstavený širokej verejnosti. Všetky podrobnosti o súťaži, si môžete pozrieť na webovej stránke súťaže.

zdroj: pentarealestate.com

vizualizácie: WAX Architectural Visualizations