Kultúrny dom Malacky

Autori: Juraj Palovič, Petr Strojný, Lukáš Bím, Jakub Čerešník

Mestský úrad v Malackách (pred tým sídlo spoločnosti Nafta Gbely) sa pôvodne skladal z troch prepojených objektov, z ktorých najvyšší objekt – administratívna budova má šesť podlaží. Mesto Malacky hľadá objektom, resp. územiu novú funkciu v podobe Kultúrneho domu s multifunkčnou sálou, reštauráciou, klubom, základnou umeleckou školou, mestským kultúrnym centrom a knižnicou. Železobetónový montovaný skelet existujúcich objektov sa dá celý využiť ale aj rozobrať. V rámci architektonicky veľmi rôznorodého riešeného územia prevláda modernistická zástavba, zložená zo solitérov vybudovaných v druhej polovice 20. Storočia. Výnimkou je Synagóga postavená koncom 19.storočia v historizujúcom maurskom slohu.

Náš návrh hlavný objekt zachováva. K najvyššej budove v meste pridávame plug-iny, objekty s priestorovo náročnejšími funkciami a zelený val, zeleň s charakterom pohybujúcim sa medzi trávnikom a vertikálnou fasádou. Val reaguje objemom na blízke okolie, zárezmi vytvára priestory pre vstupy do objektov a zvýrazňuje parterové aktivity. Prírodné prvky privádza až na úroveň vyvýšeného 1.np. Zo zvýšeného parteru pôvodnej budovy vytvárame eventové plató so vstupmi do veľkej a malej sály a prepojením na klub/bar.

Pravouhlú modernistickú zástavbu rešpektujeme, vzniknuté medzipriestory na úrovni ulice vypĺňame zeleným valom a jasne definujeme ich náplň. Dopravu na Zámockej ul. obmedzujeme na jednosmernú a vytvárame tak väčší priestor na hlavný peší ťah s alejovou zeleňou. Statickú dopravu riešime stavbou parkovacieho domu v širšom území a parkovacími miestami pred bytovým domom, alternatívne podzemnou garážou (50 p.m.) na úrovni -3,0m pod multifunkčnou sálou a ZUŠ so vstupnou rampou namiesto detského ihriska.