Kultúrne centrum Trnava

Odmena v súťaži transformácie kina Hviezda na kultúrne centrum

Autori: Juraj Palovič, Petr Strojný, Lukáš Bím, Jakub Čerešník

V našom odmenenom súťažnom návrhu zosilňujeme charakter solitérnej zástavby a vytvárame okolo budovy kina Hviezda priestory s rôznymi náplňami a výrazmi. Z južnej strany navrhujeme pobytovú terasu s nadväznosťou na prevádzku kaviarne, zo severnej strany tranzitný priestor s novým pásom zelene a vstupom pre zamestnancov, z východnej strany si “požičiavame” kus ulice a spolu s priestormi zeleného ostrova vytvárame rozšírený parter s potrebným odstupom od samotnej budovy. Stromy vytvárajú ohraničenie tohto predpolia a zároveň robia budovu bývalého kina v rámci uličnej zástavby vizuálne menej dominantnú.

Výškovo prispôsobujeme nový objekt okolitej zástavbe. Nad existujúcou budovou vytvárame dvojpodlažnú priehľadnu nerezovú clonu s interiérovými aj exteriérovými priestormi s nadväznosťou na novú multifunkčnú sálu. Navrhujeme nielen novú sálu, ale aj rozšírené priestory kultúrneho centra, ktoré budú spolu s kaviarňou hlavným zdrojom denných aktivít v objekte. Objekt na 1.np z uličnej strany vizuálne zachovávame v pôvodnom výraze. Vytvorením clony po obvode celého objektu na 2.-3.np sa stáva dialóg medzi pôvodnou hmotou loggie a novou hmotou sály menej významný a do popredia sa tak dostáva samotné využitie a náplň kultúrneho centra.

Nová multifunkčná sála pre 500 sediacich divákov má vstupy z dvoch výškových úrovní – hlavný vstup zo spodného foyer a sekundárny vstup z 2.np na balkón a ochodzu. Divácka ochodza po obvode celej sály umožňuje usporiadať podujatia s alternatívnymi rozmiestneniami javiska/hľadiska. Sála má navrhnutý zasúvateľný tribúnový systém sedenia, ktorý je možné na 1.np zasunúť do podlahy. Steny sály na 2.np sa dajú sčasti otvoriť výklopnými panelmi a pri podujatiach väčšieho rozsahu je tak možné dočasne rozšíriť priestory foyer na poschodí aj o priestory baru a ateliérov. Na úrovni 3.np pôdorysne kopíruje ochodzu technická lávka s potrebným technickým zázemím. Strešná terasa s letným kinom na najvyššom poschodí je prístupná všetkými tromi schodiskami a môžu ju tak využívať všetky tri prevádzky (sála, kaviareň/bar, ateliéry) osobitne.