Dom BUC

Architekti: Petr Strojný, Juraj Palovič

Dom je situovaný na okraji vidieckej zástavby v severmoravskej obci Slavkov. Z jednej strany obklopený poliami a lúkami, z druhej typickou novodobou zástavbou rodinných domov rôznorodej kvality a štýlov. Orientácia, proporcie a limity pozemku dané množstvom ochranných pásiem, boli pri návrhu hlavnými určujúcimi faktormi pre osadenie hmoty domu i samotnú dispozíciu. Jednoduchý archetypálny tvar stodoly je odkazom na tradičný vidiecky dom, konkrétne formálne poňatie a materiálové i technologické riešenie je však rýdzo súčasné.

Výrazovo silná hlavná hmota je doplnená o jednoduchý prízemný kváder deliaci pozemok na vstupnú severnú a pobytovú južnú časť so záhradou. Kompozíciu hmôt dopĺňajú terasy, ktoré nadväzujú na všetky obytné miestnosti a umožňujú majiteľom domu užívať si rôzne druhy slnka, tieňov a výhľadov do okolia.

Kostru dispozície tvorí stredová chodba, z ktorej sú prístupné všetky miestnosti. Hlavný obytný priestor s kuchyňou a jedálňou zakončuje túto komunikačnú os a otvára sa smerom hore do pohľadovo upravenej konštrukcie krovu, rovnako ako smerom do záhrady veľkorysým panoramatickým presklením.

“Stodolovitú” hmotu domu umocňuje falcovaný plech, ktorý nekompromisne obaluje strechu i obvodové steny do hravého rastru pásov rôznych šírok. Doplnkový tehlový obklad a drevené terasy budú zase čoskoro dodávať domu hrejivú útulnosť. Nízkoenergetický štandard je samozrejmosťou, zdrojom tepla je tepelné čerpadlo vzduch – voda, teplovodné podlahové vykurovanie doplňuje systém vetrania s rekuperáciou, dažďová voda bude využívaná pre splachovanie toaliet. Dokončenie stavby je plánované na jeseň 2021.